Ekmek Parası

Ekmek Parası

BAZI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE GÖREVLERİ

TEMA

Tema vakfının görevi; Ülkemizde doğal

varlıkların ve çevre sağlığın korunması,

erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve

toprağın korunması ve ağaçlandırmanın

önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve

bilinçlendirmektir.

Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir

hareketi Türkiye'den başlatmaktır. Doğal

varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların,

toprak ve bitki örtüsünün, ormanların,

meraların korunması, geliştirilmesi ve

yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için

faaliyette bulunmaktır.

YEŞİLAY

Sigara,alkollü içki ve

diğer uyuşturucu

alışkanlıkları ile

mücadele veren ve

bütün zararlı alışkanlıklardan

halkımızın ve bilhassa gençlerimizin

korunması için çalışmalar yapan yani

halka hizmet veren, bir kurumdur.

KIZILAY

Toplumun güç ve kaynaklarını harekete

geçirerek, insan saygınlığının korunması

doğrultusunda her koşulda, yerde ve

zamanda muhtaç ve korunmasız

insanlara yardım etmek ve toplumun

afetlerle mücadele kapasitesinin

geliştirilmesini desteklemek için çalışmaktadır

Kaynak: http://istediginiarabul.blogcu.com/

 

 


Vakıf statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları
Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)
Beyaz Nokta Gelişim Vakfı
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
Çocuk Vakfı
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)
Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)
ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs Vakfı
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)
Kafkas Vakfı
Nesin Vakfı
Nezih Danyal Karikatür Vakfı
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
Reklamcılık Vakfı
Sağlık Vakfı
Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)
Sigarayla Savaşanlar Vakfı
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)
Su Vakfı
Tarih Vakfı
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
TSK Mehmetçik Vakfı
Turkiye İnsan Hakları Vakfı
Türk Demokrasi Vakfı
Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)
Türk Eğitim Vakfı (TEV)
Türk Kalp Vakfı
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV)
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
Türkiye Diyanet Vakfı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)
Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)
Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)
Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Türkiye Zeka Vakfı (TZV)
Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)
UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
Umut Vakfı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vehbi Koç Vakfı
WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı

 

Sivil Toplum Kuruluşlarının Amaçları

Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Sivil Toplum Kuruluşları, herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terimdir. STK’ların tamamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.


20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini artırmıştır. Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır. Uluslararası antlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü gibi Uluslararası Örgütler finansal alandaki büyük aktörlerin çıkarlarına odaklı olarak algılanmaktadırlar. Bu alandaki dengesizliği gidermek için STK’lar insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gelişim göstermişlerdir. Buna bir örnek olarak Dünya Ekonomik Forumuna rakip bir toplantı olarak heryıl düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun heryıl Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumunun düzenlendiği Davos’ta düzenlenmesi belirtilebilir. 5. Dünya Sosyal Forumu Ocak 2005 tarihinde 1.000’den fazla uluslararası STK temsilcisinin katılımı ile toplanmıştır.

 

Türkiye’deki Dernekler

Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları.
AIDS Savaşım Derneği
AKUT Arama Kurtarma Derneği
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Gümrük Müfettişleri Derneği
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)
İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)
İnsan Hakları Derneği
İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)
Linux Kullanıcıları Derneği
Mahalli İdareler Derneği
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)
Özel Dedektifler Derneği
Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD)
Reklamcılar Derneği
Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)
Türk Arşivciler Derneği
Türk Dış Ticaret Derneği
Türk Farmakoloji Derneği (TFD)
Türk Hemşireler Derneği (THD)
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Psikologlar Derneği
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)
Türk Radyoloji Derneği
Türk Serbest Mimarlar Derneği
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Türkiye Aile Planlaması Derneği
Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
Türkiye Diyetisyenler Derneği
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği
Türkiye Kızılay Derneği
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)
Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
Vergi Denetmenleri Derneği
Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği
Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)

 

Türkiye’deki Sendikalar

İşçi Sendikalar, İşveren Sendikaları, İşçi Federasyonları, İşveren Federasyonları, TÜRK-İŞ, DİSK, TİSK, HAK-İŞ, KAMU-SEN, KESK… gibi kuruluşlardır.
BASS-SEN Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası
BELEDİYE-İŞ Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçiler Sendikası
BEM-BİR-SEN Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları Birliği Sendikası
BES Büro Emekçileri Sendikası
BİRLEŞİK METAL-İŞ Birleşik Metal İşçileri Sendikası
BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası
BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası
ÇELİK-İŞ Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası
ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası
DEMİRYOL-İŞ Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası
DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası
EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası
GENEL MADEN-İŞ Genel Maden İşcileri Sendikası
GENEL-İŞ Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası
HAK-İŞ Konfederasyonu
HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
HİZMET-İŞ Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası
İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu
KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
KRİSTAL-İŞ Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi İşçileri Sendikası
LASTİK-İŞ Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası
MADEN-İŞ Türkiye Maden İşçileri Sendikası
MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu
MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
ORMAN-İŞ Türkiye Orman İşçileri Sendikası
ÖZ İPLİK-İŞ Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
PETROL-İŞ Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası
PÜİS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası
SAĞLIK-İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası
SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
SOSYAL-İŞ Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası
TARIM-İŞ Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım Sanayi İşçileri Sendikası
TEK GIDA-İŞ Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası
TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası
TES-İŞ Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası
TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası
TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
TOLEYİS Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası
TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
TÜRK HARB-İŞ Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası
TÜRK KOOP-İŞ Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası
TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
TÜRKİYE HABER-İŞ Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon İşçileri ve Hizmetlileri Sendikası
TÜTSIS Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
YOL-İŞ Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Türkiye’deki Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları, Odalar, Birlikler, Mühendis Odaları, TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği… gibi kuruluşlardır.
Basın Konseyi
Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İç Mimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalürji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
PTSB Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TUREB Türkiye Turist Rehberleri Birliği
Türk Dişhekimleri Birliği
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu
TürkMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Türkiye Barolar Birliği
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

 

KAYNAK 2

 

 

Sivil Toplum Kuruluşları
Sivil Toplum Kuruluşları
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Tarihçe
Uluslararası STK’ların tarihi 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. Köleliğe karşı ve kadın haklarının kazanılması konularında çok önemli roller oynayan STK’ların etkinlikleri Dünya Silahsızlanma Konferansında en üst düzeye ulaşmıştır. Ancak bugünkü manası ile “Sivil Toplum Kuruluşu” kavramı ilk defa 1945 yılında Birleşmiş Milletler teşkilatının kuruluşu sırasında, kuruluş beyannamesinin 10. Bölümününün 71. Maddesinde devlet ve üye ülkelere ait olmayan kuruluşların danışmanlık rolü ile ilgili tanımlamada kullanılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınma alanındaki hayati rolleri ilk defa Birleşmiş Milletlerin STK’lar ile BM arasında sıkı danışmanlık ilişkilerinin düzenlendiği 21. ajandasının 27. Başlığında dile getirilmiştir.
Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Sivil Toplum Kuruluşları, herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terimdir. STK’ların tamamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.

Küresel Örgütler
20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini artırmıştır. Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır. Uluslararası antlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü gibi Uluslararası Örgütler finansal alandaki büyük aktörlerin çıkarlarına odaklı olarak algılanmaktadırlar. Bu alandaki dengesizliği gidermek için STK’lar insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gelişim göstermişlerdir. Buna bir örnek olarak Dünya Ekonomik Forumuna rakip bir toplantı olarak heryıl düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun heryıl Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumunun düzenlendiği Davos’ta düzenlenmesi belirtilebilir. 5. Dünya Sosyal Forumu Ocak 2005 tarihinde 1.000’den fazla uluslararası STK temsilcisinin katılımı ile toplanmıştır.

Görüşler
Bu tür toplantılarda genel olarak STK’ların fakirlerin popüler hareketlerinin yerini aldığını savunurken diğer gruplar STK’ların kuruluşlarından beri Emperyalist yapıda olduklarını ve koloniyal dönemde ruhban sınıfının üstlendiğine benzer bir görev yürütmekte olduklarını ve bir ülkenin iç işlerine STK'ler aracılığı ile müdahele etmeyi amaçladıklarını savunmuşlardır.
İlk defa batıda ortaya çıkan sivil toplum, batıdaki mutlak monarşilerin bütün güç ve baskılarına rağmen onların kontrollerinden kaçan ve böylece özerk (otonom) bir sürecin şekillenmesini sağlayan güçtür. Ortaçağda batıdaki şehirlerde oturan kişiler, zamanla şehirli olarak kolektif bir bilinç geliştirmiş ve sivil toplum olgusunun doğmasını sağlamışlardır. Batı monarşileri sivil toplumun izlerini hiçbir zaman tam olarak silememiştir. Sivil toplumda iktidarı dizginleyen bir güç olarak süregelmiştir. Bugünkü anlamda sivil toplumun ortaya çıkışı ise batıda sanayi devrimi ile meydana gelen yeni toplumsal ve siyasal arayışların sonucu olmuştur. Batıda Rönesans’tan sonraki gelişmelerin bir sonucu olarak yeni bir siyasal toplum arayışına girişilmiş, bunun bir gereği olarak da Ulus devlet, ulusal nitelikli bir din, daha katılımcı ve özgürlükçü bir siyasal yaşam, doğal halden aranmış bir siyasal yapı gibi temalar tartışılmıştır. Zira Katolik kilisesi Rönesans’tan önce yaşamın her alanında olduğu gibi siyasal yaşam ve normlar üzerinde de hegemonya kurmuş ve Katolizm eksenli değerler geliştirmiştir. Fakat daha sonraları bir yandan Martin Luther King ve John Calvin öncülüğünde başlayan ulusal din arayışı, bir yandan da Machiavelli tarafından başlatılan ulusal devlet arayışlarının etkisi ile yeni bir siyasal yapının temelleri atılmıştır. Sivil toplum kavramına Hobbes, Locke ve Rousseau gibi düşünürler değişik şekillerde yorumladıktan sonra bu kavramı bildiğimiz anlamda Hegel kullanmıştır. Hegel sivil toplum ile siyasal topluma arasında bir ayrım yapmış analitik bir düzeyde devlet ve toplum arasındaki çizgileri belirtmiştir. Devletin düzenlediği alanları ve toplumsal ilişkileri siyasal toplum kavramıyla ifade etmiş, geriye kalan özerk alanları ise sivil toplum olarak isimlendirmiştir. Hegel sivil toplumu, bütün bireysel menfaatlerin birbirleriyle çarpıştığı bir savaş alanı olarak tanımlar. Ayrıca ona göre bu bireysel menfaatler bir yandan özel topluluğun menfaatlerine karşı bir yandan da bireysel menfaat ile özel topluluğun menfaatleri devletin düzenlemelerine ve yüksek görüş noktasına karşı mücadele ederler. Sivil toplum kuruluşlarıda resmi kurumları gibi çalışma şekillerini yasalar çerçevesinde kendileri belirler. Ayrıldıkları tek nokta resmi kurumların çalışma şekillerini devlet belirler.
 
 
 
Türkiye'deki Sivil toplum kuruluşları

 • 3K Kavimler Kapısı Sanat Derneği
A

 • AEGEE-Ankara
 • AIDS İle Mücadele Derneği
 • ALS - MNH Derneği
 • Acil Tıp Teknisyenleri Derneği
 • Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
 • Adli Tıp Uzmanları Derneği
 • Alzheimer Derneği ve Vakfı
 • Ankara Sinema Derneği
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı
 • Arama Kurtarma Derneği
 • Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
B

 • Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası
 • Bağımsız Ulaşım-Sen
 • Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD)
 • Berksav
 • Bir Dilek Tut Derneği
 • Birleşik İşçi Sendikası
 • Birlik Dayanışma Hareketi
 • Büro Emekçileri Sendikası
D

 • DenizTemiz Derneği
 • Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı
 • Doğal Hayatı Koruma Derneği
E

 • Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
 • Ege Çevre ve Kültür Platformu
 • Ekolojik Ütopyalar Derneği
 • Epilepsi ve Toplum Derneği
 • EĞİTİM SEN
F

 • Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı
 • Film Yönetmenleri Derneği
 • Fişek Enstitüsü
G

 • Gençlik Tiyatroları Oluşumu
H

 • Halkevleri
 • Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye)
 • Hukukun Üstünlüğü Derneği
K

 • Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
K (devam)

 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
 • Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı
 • Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
M

 • Mayınsız Bir Türkiye Girişimi
N

 • Nesin Vakfı
O

 • Osmanlı Araştırmaları Vakfı
R

 • Reklamcılar Derneği
 • Rock - A (festival)
S

 • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
 • Sinema Emekçileri Sendikası
 • Sinema Yazarları Derneği
 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
 • Sosyal Araştırmalar Vakfı
 • Sosyal Girişim Derneği
 • Sümer Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
 • Sırça Yaşamlar Derneği
T

 • Tarih Vakfı
 • Tiyatro Oyuncuları Derneği
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı
 • Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
 • Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf
 • Tüketiciler Birliği
 • Tüketiciyi Koruma Derneği
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği
 • Türk Eczacıları Birliği
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Türk Hemşireler Derneği
 • Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Metal Sendikası
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Acil Tıp Derneği
 • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
T (devam)

 • Türkiye Bilişim Vakfı
 • Türkiye Egitim, Ögretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
 • Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
 • Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 • Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • Türkiye Organ Nakli Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türkiye Sakatlar Derneği
 • Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı
 • Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu
 • Türkiye Yazarlar Sendikası
 • Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
 • Türkiye Öğretmenler Sendikası
 • Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu
 • Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
U

 • Umut Vakfı
 • Umut Çocukları Derneği
V

 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Y

 • Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği
Ç

 • Çağdaş Gazeteciler Derneği
 • Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 • Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
 • Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı
 • Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
 • Çocuk Destek Grubu
Ö

 • Öğretim Elemanları Sendikası
İ

 • İnsan Hakları Gündemi Derneği
 • İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
 • İstanbul Kültür Sanat Vakfı
 • İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı
 • İzmirli Sanatçılar Birliği Derneği

KAYNAK:VİKİPEDİ


SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

İnsan Hakları Gündemi Derneği
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı
İzmirli Sanatçılar Birliği Derneği
Umut Vakfı
Umut Çocukları Derneği
Türkiye Öğretmenler Sendikası
Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
Türkiye İnsan Hakları Kurumu
Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
Tıbbi Onkoloji Derneği

AEGEE-Ankara
AIDS İle Mücadele Derneği
ALS - MNH Derneği
Acil Tıp Teknisyenleri Derneği
Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
Adli Tıp Uzmanları Derneği
Alzheimer Derneği ve Vakfı
Ankara Sinema Derneği
Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Arama Kurtarma Derneği
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası
Bağımsız Ulaşım-Sen
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD)
Berksav
Bir Dilek Tut Derneği
Birleşik İşçi Sendikası
Birlik Dayanışma Hareketi
Büro Emekçileri Sendikası

DenizTemiz Derneği
Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı
Doğal Hayatı Koruma Derneği

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
Ege Çevre ve Kültür Platformu
Ekolojik Ütopyalar Derneği
Epilepsi ve Toplum Derneği
EĞİTİM SEN

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı
Film Yönetmenleri Derneği
Fişek Enstitüsü

Gençlik Tiyatroları Oluşumu

Halkevleri
Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye)
Hukukun Üstünlüğü Derneği

Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı
Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

Mayınsız Bir Türkiye Girişimi

Nesin Vakfı

Osmanlı Araştırmaları Vakfı

Reklamcılar Derneği
Rock - A (festival)

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Sinema Emekçileri Sendikası
Sinema Yazarları Derneği
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
Sosyal Araştırmalar Vakfı
Sosyal Girişim Derneği
Sümer Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
Sırça Yaşamlar Derneği

Vakıflar
Türkiye'nin önde gelen vakıfları aşağıda alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Vakıfların sitelerinde, kuruluşların amaçları, faaliyetleri ve destek çalışmaları gibi bilgileri bulabilirsiniz. Eğitimle ilgili vakıfların sitelerinde, burslar, burs alma koşulları, burs başvuru formları konusunda bilgi edinebilirsiniz.


Vakıflar Genel Müdürlüğü


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü


--------------------------------------------------------------------------------


1884 Vakfı


AÇEV - Anne Çocuk Eğitim Vakfı


Açık Toplum Vakfı


Adıyamanlılar Vakfı


AFS Türk Kültür Vakfı


AFTUD - Anadolu Folklor, Turizm ve Dayanışma Vakfı


AGV - Adana Güçbirliği Vakfı


Ahi Mahmut Veli Keçeci Vakfı


Ahilik Vakfı


AİP - Acil İhtiyaç Projesi Vakfı


AK-EL - Akçadağ-Elbistan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı


AKHAV - Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı


AKKEV - Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı


AKVİL - Avrasya Kültür İşbirliği ve İş Lobisi Vakfı


Akyurt Vakfı


Alan Kültür ve Yardım Vakfı


Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı


Alkı Nokta Körler Vakfı


Alucra Vakfı


ALV - Avusturya Liseliler Vakfı


Alzheimer Vakfı


Anadolu Aydınlanma Vakfı


Anadolu Böbrek Vakfı


Anadolu Eğitim, Kültür ve Bilim Vakfı


Anadolu Vakfı


Ankara Hukuklular Vakfı


Ankaralılar Vakfı


Anna Lindh Vakfı


Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı


Antalya Üniversite Destekleme Vakfı


Arguvan Vakfı


Arhavililer Vakfı


ARI Vakfı


Artvinliler Hizmet Vakfı


Assos Vakfı


Atatürk Vakfı


ATAV - Antalya Tanıtım Vakfı


ATGV - Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı


Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı


Avrasya Etnografya Vakfı


Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı


Aydın Doğan Vakfı


Aydın Vakfı


Ayhan Şahenk Vakfı


Aziz Mahmud Hudayi Vakfı


Bakırköy Musiki Vakfı


Bakırköyspor Vakfı


Balıkesir Üniversitesi Vakfı


Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı


BBV - Bolu Bağışçılar Vakfı


Bereket Vakfı


BERKSAV - Bergama Kültür ve Sanat Vakfı


BETAV - Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı


Beyaz Nokta Vakfı


Beykoz Vakfı


BİSAV - Bilim Sanat Vakfı


BİTAV - Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı


BKSTV - Bursa Kültür ve Sanat Vakfı


BLÇV - Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı


Bodrum Sağlık Vakfı


Bolvadinliler Dayanışma Vakfı


BOYTAV - Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı


Bozkırlılar Vakfı


BSV - Başak Kültür ve Sanat Vakfı


Bursa Kültür Vakfı


BÜVAK - Boğaziçi Üniversitesi Vakfı


Büyük Selçuklu Kültür ve Eğitim Vakfı


BYV - boğaziçi Yöneticiler Vakfı


Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı


Cam Ocağı Vakfı


CANEV Vakfı


Celal bayar Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı


Cem Vakfı


Coşkunöz Eğitim Vakfı


Cüzzamla Savaş Vakfı


Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı


Çamlıhemşin Vakfı


Çankırı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı


Çayeli Vakfı


ÇBV - Çocuk Böbrek Vakfı


ÇEKOVA - Çevre Koruma Vakfı


ÇEKÜL Vakfı


ÇEKVA - Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı


ÇEV - Çağdaş Eğitim Vakfı


ÇEVKO - Çevre Koruma Vakfı


ÇEVKOR - Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı


Çocuk Vakfı


Davulalan KöyüVakfı


DECEV - TCDD Çalışanları ve Emeklileri Yardımlaşma Vakfı


DENBİR - Denizlililer Birliği Eğitim ve KültürVakfı


Devlet Su İşleri Vakfı


DHMİ Mensupları Yardımlaşma Vakfı


DİTAV - Diyarsakır Tanıtma, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı


Diyabet Vakfı


DOÇEV - Doğa ve Çevre Vakfı


Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı


DTEV - Dünya Türkmenleri Eğitim Vakfı


DÜTİV - Dünya Türk İşadamları Vakfı


EÇEV - Ege Çağdaş Eğitim Vakfı


Ege Orman Vakfı


Ege Sağlık Vakfı


EGEV - Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı


Ekşioğlu Vakfı


Elginkan Vakfı


Emel Kırım Vakfı


Enformasyon ve Dökümantasyon Hizmetleri Vakfı


ENKA Vakfı


Erbil Vakfı


ERÇEV - Ermenek ve Çevresi Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı


Erdemir Vakfı


Erzincan Üniversite Vakfı


Erzurumlular Vakfı


ESBAV - Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı


Eskişehir Öğretim ve Eğitim Vakfı


Eymir Kültür Vakfı


Eyüp Musiki Vakfı


FEV - Fiziksel Engelliler Vakfı


Feyziye Mektepleri Vakfı


Finans Kulüp - Finans Yöneticileri Vakfı


Fotoğraf Vakfı


Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı


GAYE - Gümüşhaneli Araştırma, Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı


Gazi Üniversitesi Vakfı


Gaziantep Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


Gaziantep Yardım Vakfı


GCV - Geleceğimizin Çocukları Vakfı


Genç Başarı Eğitim Vakfı


GEV - Galatasaray Eğitim Vakfı


Geyre Vakfı


Gölova Vakfı


Göz Vakfı


GÜMVAK - Gümrük Vakfı


Güney Vakfı


Gürpınar İlim ve Hizmet Vakfı


Gürün Kültür Vakfı


Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı


GYV - Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı


Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı


Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı


Hakkı Ekşi Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı


Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı


Hayat Vakfı


Hekimler Vakfı


HOREV - Mehmet Emin Horoz Eğitim Vakfı


Hubyar Vakfı


Hulusi Efendi Vakfı


Hüsnü Özyeğin Vakfı


İbrahim Çeçen Vakfı


ICEP Burs Vakfı


İÇEV - El Sanatları ve Eğitim Vakfı


İDER - İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı


İDİV - İnsan Dost İhsan Vakfı


IHH - İnsani Yardım Vakfı


İhlas Vakfı


İİKV - İstanbul İlim ve Kültür Vakfı


İKCV - İstanbul Kalp Cerrahisi Vakfı


İKGV - İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı


İKSEV - İzmir Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı


İKSV - İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı


İktisatlılar Vakfı


İKV - İktisadi Kalkınma Vakfı


İletişimliler Vakfı


İLKYAR - İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı


İMEV - İstanbul Marmara Eğitim Vakfı


İnsan Vakfı


İNSEV - İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı


İPKV - İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı


İş Dünyası Vakfı


İSEGEV - İstanbul Eğitim ve Gençliğe Hizmet Vakfı


İSKAV - Isıtma, Soğutma, Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı


İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı


İSMAV - İstanbul Maliye Vakfı


İSOV - İstanbul Sanayi Odası Vakfı


Isparta Sütçüler İlçesi Vakfı


İstanbul Çocukları Vakfı


İstanbul Dijital Kültür ve Sanat Vakfı


İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı


İstanbul Trafik Vakfı


İSTEK Vakfı


İTÜ Vakfı


İVAK - İtfaiye Vakfı


İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı


İzmirgücü Spor Vakfı


İzollu Vakfı


İzzet Baysal Vakfı


Jandarma Asayiş Vakfı


Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı


KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı


Kadıköy İrfan Vakfı


Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı


Kadir Has Vakfı


Kafkas Vakfı


Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


KALEV - Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı


Kalkandere Eğitim, Sağlık, Çevre ve Kültür Vakfı


Kalyoncu Vakfı


Kamer Vakfı


Kansere Umut Vakfı


Kanuni Vakfı


Karacasu Vakfı


Karadeniz Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Vakfı


Karahallılar Vakfı


Kars-Ardahan-Iğdır Kalkınma Vakfı


Kartal Cemevi Vakfı


Kartal Vakfı


KASEV - Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı


KAV - Kamu Araştırmaları Vakfı


KAV - Kanser Araştırma Vakfı


KAV - Karayolları Vakfı


KAV - Kültürel Araştırmalar Vakfı


Kavram Eğitim Vakfı


Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı


Kazak Türkleri Vakfı


Kazım Karabekir Paşa Vakfı


KEDV - Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı


Kemal Saraçoğlu Vakfı


Kerkük Vakfı


Kemer Turizm Tanıtım Vakfı


KEV - Köksal Eğitim Vakfı


Kırşehir Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı


Kızılcabölük Vakfı


KKTC Özel Eğitim Vakfı


Klasik Türk Sanatları Vakfı


Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı


KÖKSEV - KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı


Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı


Köy Hizmetleri Vakfı


KTEV - Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı


KTÜ Vakfı


Küçükalioğlu Vakfı


Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı


Lokman Hekim Vakfı


LÖSEV - Lösemili Çocuklar Vakfı


Lozam Mübadilleri Vakfı


Macahel Vakfı


MAG - Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı


Malatya Eğitim Vakfı


Maliye Hesap Uzmanları Vakfı


MAREV - Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı


Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı


Matematik Vakfı


Mavi Hilal Vakfı


Mehmet Zorlu Vakfı


Mehmetçik Vakfı


MEKSA - Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı


Memurlar Vakfı


Merkez Bilgi Alanı Vakfı


Mersin Çevre Koruma Vakfı


Merzifon Vakfı


MESEV - Milli Eğitim Sağlık Vakfı


MESS Eğitim Vakfı


MESVAK - Mesudiyeliler Birliği Hizmet Vakfı


MEV - Milli Eğitim Vakfı


MEVA - Meme Vakfı


Milli Değerleri Vakfı


Mimarlık Vakfı


Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı


Mühendisler Vakfı


Vakfı


Mülkiyeliler Birliği Vakfı


Muş Eğitim ve Kalkınma Vakfı


Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı


Naili Moran Atletizm Eğitimi Vakfı


Nallıhan Vakfı


Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı


Nejat Eczacıbaşı Vakfı


Nesin Vakfı


Neve Şalom Sinagogu Vakfı


Nezih Danyal Karikatür Vakfı


NOBİVA - Türkiye Nörolojik Bilimler Vakfı


Nurol Eğitim, Kültür ve Spor Vakfı


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı


ÖRAV - Öğretmen Akademisi Vakfı


Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı


Ordulular Vakfı


Osmaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


Osmanlı Araştırmaları Vakfı


ÖZEV - Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı


Özkonaklılar Vakfı


Özürlüler Vakfı


Pilotlar Vakfı


PİYAV - PTT İşçileri Sosyal Yardımlaşma Vakfı


PTT Vakfı


Reklamcılık Vakfı


Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı


Rumeli Eğitim Vakfı


Rumeli Türkleri Vakfı


Sabancı Vakfı


Sağlık Vakfı


Şahinler Vakfı


SAJEV - Saint Joseph Lisesi EğitimVakfı


Sakarya Üniversitesi Vakfı


SAMTAY Vakfı


Sandıklılar Vakfı


Sani Konukoğlu Vakfı


Şanlıurfa Vakfı


SAV - Sosyal Araştırmalar Vakfı


Sedat Yazıcı Riva Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı


Şefkat Vakfı


Selçuk Üniversitesi Vakfı


Selçuklu Sosyal Güvenlik, Eğitim ve Kültür Vakfı


Sema Yazar Gençlik Vakfı


Semiha Berksoy Opera Vakfı


Semiha Şakir Vakfı


Senirkent Yükseliş Vakfı


SETAV - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı


SEV - Sağlık ve Eğitim Vakfı


Sevda-Cenap And Müzik Vakfı


Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı


Sıcak Yuva Vakfı


Siemens Vakfı


SİMA Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfı


Sıtkı Koçman Vakfı


Sivas Cem Vakfı


Sivaslılar Vakfı


Sivrihisar Eğitim Vakfı


Siyasal Vakfı


SKSV - Selüloz ve Kağıt Sanayi Vakfı


SODAV - Sosyal hizmet Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


SODEV - Sosyal Demokrasi Vakfı


Vakfı


SSV - Sigarayla Savaşanlar Vakfı


SSYV Vakfı


Su Vakfı


Suna ve İnan Kıraç Vakfı


Sağlıkta Umut Vakfı


SYDV - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı


TAÇ - Türkiye Anıt, Çevre, Turizm Değerlerini Koruma Vakfı


TAKVA - Tarımsal Kalkınma Vakfı


TAPV - Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı


Tarih Vakfı


Tarih ve Tabiat Vakfı


Taşkent Dayanışma ve Kültür Vakfı


TBV - Türk Böbrek Vakfı


TBV - Türkiye Bilişim Vakfı


TÇYÖV - Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı


TÇV - Türkiye Çevre Vakfı


TDV - Türk Dış ticaret Vakfı


TDV - Türkiye Deprem Vakfı


TEDMER - Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı


TEGV - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı


TEK Vakfı


TEKEV - Teknik Eğitim Vakfı


Tekfen Vakfı


TEMA Vakfı


TEMEV - Temiz Enerji Vakfı


TEPAV - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı


Terakki Vakfı


TESAV - Toplumsal Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı


TESEV - Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı


TESYEV - Türkiye Engelliler Eğitim, Yardım ve Spor Vakfı


TEV - Türk Eğitim Vakfı


TFV - Türk Fizik Vakfı


TGV - Türkiye Gastroenteroloji Vakfı


THY Personeli Sosyal Yardım Vakfı


TİHV - Türkiye İnsan Hakları Vakfı


TINA - Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı


TİSVA - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı


TİV - Türk İdareciler Vakfı


TİV - Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı


TİVAK - Türkiye İnfertiliteVakfı


TJV - Türk-Japon Vakfı


TKHV - Türk Kültürüne Hizmet Vakfı


TKV - Türk Kalp Vakfı


TKV - Türkiye Kalkınma Vakfı


TOÇEV - Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı


TODEV - türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı


TOG - Toplum Gönüllüleri Vakfı


TOHAV - Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı


Tohum Otizm Vakfı


Tokat Vakfı


Tomarzalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı


TOSYÖV Vakfı


TOV - Türk Onkoloji Vakfı


TOVAK - Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı


TPAO Personeli Vakfı


Trabzon Vakfı


Troia Vakfı


TÇSV - Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı


TSEV - Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı


TSK Dayanışma Vakfı


TSK Eğitim Vakfı


TSK Elele Vakfı


TSK Sağlık Vakfı


TSKGV - Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı


TTGV - Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı


TÜÇEV - Türkiye Çevre Koruma Vakfı


TUDAV - Turizm Dayanışma Vak

Ekmek Parası
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !